Skip to content

Rimi Baltic Integration – ICA

NTUS driver genom Bouvet i Stockholm ett Projekt på ICA.
Syftet med projektet är att integrera den Baltiska verksamheten med ICA i Sverige. Samtidigt så kunde vi säkerställa att ICA’s koncernkommunikation kan nås av medarbetarna i Asien.

Arbetet påbörjades i Augusti 2013 och avslutas i mars 2014.
NTUS var med och genomförde förstudien, och projektet är det första koncergemensamma inom ICA och den nya organisationen.