Kan OpenSource lösningar verkligen fungera på skrivbordet?

Året 2014 startade med en internt projekt där vi skulle undersöka möjligheten att använda oss av OpenSource-program istället för kommersiella licensierade program. 

Nedan finns sammanfattad redovisning om hur vi gick tillväga och resultatet.

Kortfattad checklista:

 1. Gör en lista på de systemstöd, program som ni använder idag.
 2. Ställ upp i en enklare excel kalkyl; systemnamn, licenskostnad, andra villkor som är relevanta.
 3. Se över om det är några system eller program som egentligen är dubbletter.
 4. Analyser hur ni använder systemstöder och programmen. Viktiga saker att titta på är metoder, flöden etc.
 5. Undersök om och vilka opensource lösningar som motsvarar det systemstöd och program som används just nu.
 6. Gör en bedömning om det nya opensource verktyget kan användas och stödjer de processer och rutiner som idagsläget är etablerade.
 7. Undersök om vinsteffekten är gynnsam och att ett byte är genomförbart. Låt hela organisationen vara med!

Det som man inte får glömma är processer och rutiner.
Ett dåligt "flyt" i arbetet kan kosta mer än den potentiella besparingen!

Exempel: NTUS

På skrivbordet så användes främst Microsoft Office, Pages, Adobe InDesign och Illustrator. Några andra mindre lösningar fanns i spridda skurar. Vi använde uteslutande MacBook Pro- datorer.

Vi hade sedan tidigare lagt flertalet systemstöd på nätet, såsom Ärendehantering, ekonomi och epost. Inventering och annat gjordes med avancerade Excel-filer.

Sammanfattat:
Vi konsoliderade epost och office-programmen med Google Docs. Med detta fick vi även bättre kontroll på våra dokument och inte minst så kunde vi arbeta effektivare tillsammans.

Behovet av en kraftfullare arbetsdator fanns, och utöver en Chromebook så kompletterade vi med återanvändbar hårdvara och kör UBUNTU- linux på dessa.

Adobe- programmen kunde ersättas med opensource program och ärendehanteringen likaså. Dessutom fann vi till vår glädje ett inventering och dokumentation-system - så nu har vi koll!
Vi utökade scopet och fick med övervakning - ett bra val.

Allt är inte opensource, men det mesta. Vi gick igenom våra arbetsrutiner och processer och kompletterade med ett par mycket bra verktyg som är helt integrerade med Google Doc och Google Drive.

Sammantaget så spar NTUS ca 39,000 SEK per år och arbetsplats. Vi blev samtidigt effektivare, då vi även är utspridda på flera orter så har vi minskat resandet. Detta med stöd av bl,a Skype eller Google Hangout. "NTUS har det bästa öppna kontorslandskapet" - säger vd Pontus Haglund

Kan OpenSource lösningar verkligen fungera i serverhallen?

Under 2015 startade vi ett internt projekt där vi skulle undersöka möjligheten att använda oss av OpenSource lösningar istället för kommersiella licensierade program för våra servrar och IT tjänster. Nedan finns sammanfattad redovisning om hur vi gick tillväga och resultatet.

Kortfattad checklista:

 1. Gör en lista på de systemstöd, program som ni använder idag.
 2. Ställ upp i en enklare excel kalkyl; systemnamn, licenskostnad, andra villkor som är relevanta.
 3. Se över om det är några system eller program som egentligen är dubbletter.
 4. Analyser hur ni använder systemstöder och programmen. Viktiga saker att titta på är metoder, flöden etc.
 5. Undersök om och vilka opensource lösningar som motsvarar det systemstöd och program som används just nu.
 6. Gör en bedömning om det nya opensource verktyget kan användas och stödjer de processer och rutiner som idagsläget är etablerade.
 7. Undersök om vinsteffekten är gynnsam och att ett byte är genomförbart. Låt hela organisationen vara med!

Det som man inte får glömma är processer och rutiner.
Ett dåligt "flyt" i arbetet kan kosta mer än den potentiella besparingen!

Exempel: NTUS

På våra servrar har det snurrat Windows Server 2008 r2 under ganska många år. Vi som många andra använder IIS, PHP, SQL som bas-komponenter för att drifta diverse webb-applikationer.

Vi hade sedan tidigare haft ambitionen att även på servrarna byta till Linux och andra OpenSource komponenter. Främsta anledningen var prestandan som i takt med att vi växer började svikta. Att kompensera med RAM och CPU är i längden inte en hållbar modell.

Sammanfattat:
Vi konsoliderade vår WordPress-plattform till en dedikerad Linux / Nginx / Apache server. (Nginx har spelat en särskilt viktig roll). Övriga system samlade vi ihop på en liknande plattform. Centralt är databasservern för dessa två plattformar.

Till dessa kopplade vi molntjänster i såsom monitorering, och management för bl.a backup och automation. 

Behovet av kraftfullare servrar är ett konstant växtvärksproblem. Med den nya infrastrukturen som baseras på Ubuntu Server 14.04 lts så har vi minskt antalet CPU:er och halverat RAM totalt sett - och dessutom så mäter vi nu en kapacitetsökning på närmare x3!

Kostnadsmässigt så har OpenSource lösningar minskat våra driftskostnader med ca 42% per år.

Har du tankar om hu du skulle kunna effektivisera din IT-servermiljö? Kontakta oss!

 

Har du tankar kring fler områden som kan utvecklas?

kontakta oss med dina ideer och synpunkter.

Kontakta oss

Telefon:  010 - 10 19 360

NTUS AB
Box 67
343 21 ÄLMHULT

 

Besöka oss

ÄLMHULT: DRIVÅGATAN 11
(Backemarks Kontorshotell)

ÖREBRO: KLOSTERGATAN 15