Skapa effektiv styrning genom att förbättra IT-strategin

NTUS har sedan starten 2006 arbetat för bättre styrning och affärsnytta genom att sammanföra och utveckla IT-strategin så att tekniken på bästa vis stödjer din verksamhet, är hållbar ur miljösynpunkt och skapar mervärde - på riktigt!

server och molntjänster

vi gör saker lite annourlunda och det skapar nya möjligheter!

DC-NTUS

övervakning

NTUS kundtjänst övervakar både manuellt och med övervakningssystem varje dag, dygnet runt.

applikationer och servrar

vi bygger och driftar din it-miljö som passar dig! 
med de verktyg och system som vi har så kan vi anpassa helt efter dina krav och behov. öka kapacitet och minska - allt är möjligt.

kontakta oss så hjälper vi er in i molnen.

Kontakta oss

Telefon:  010 - 10 19 360

NTUS AB
Box 67
343 21 ÄLMHULT

 

Besöka oss

ÄLMHULT: DRIVÅGATAN 11
(Backemarks Kontorshotell)

ÖREBRO: KLOSTERGATAN 15