Sedan Augusti 2015 har vi förfinat vår hållbarhetsstrategi ytterligare. Vi har valt att följa en av våra anställdas privata resemönster, för att se om nyttjandet av elbil fungerar i praktiken.
Under de två månaderna som vi mätt antal km i elbil samt den ”vanliga” bilen så är det tydligt att det går att göra skillnad – utan att för den delen ge upp ngt av vanorna eller att ändra beteende.

För att hålla koll på utnyttjandet av elbil och bil-behovet så samlar vi in statistik och redovisning genom en app (för smartphone). Där kan alla våra anställda månadsvis rapportera in mätarställning för sina respektive privata bilar och tjänstebilar.
På bara två månader (och för en anställd) så ser vi genast att 97% av bil-behovet har gjorts med hållbar och miljövänlig elbil.

Läs mer om hur vi redovisar löpande.