Skip to content

Förstudie/Projekt på ICA

NTUS driver genom Bouvet i Stockholm en förstudie/Projekt på ICA.
Syftet med förstudien/projektet är att integrera den Baltiska verksamheten med ICA i Sverige samt att säkerställa att ICA’s koncernkommunikation kan nås av medarbetarna i Asien.
Arbetet påbörjas i mars och planeras att vara klart senast november 2013.
Projektet är det första koncergemensamma inom ICA och den nya organisationen.