Skapa effektiv styrning genom att förbättra IT-strategin

NTUS har sedan starten 2006 i Örebro arbetat för bättre styrning och affärsnytta genom att sammanföra och utveckla IT-strategin så att tekniken på bästa vis stödjer din verksamhet, är hållbar ur miljösynpunkt och skapar mervärde - på riktigt!

IT-tjänster

epost, WordPress Multisite, e-handel, drift och övervakningstjänster, data och moln-tjänster m.m

verksamhet och projekt

konsulttjänster, projektledning, projektutredning, chef-att-hyra, systemförvaltning m.m

hållbar verksamhet

utredning och analys av förbättringsområden där din verksamhet kan göra skillnad

om NTUS

Vi är ett nytänkande konsultbolag.
Utöver att erbjuda traditionella IT-konsulttjänster, datacenterförvaltning och företagsutvecklingstjänster så sätter vi ihop ett team som prestigelöst arbetar för din verksamhets bästa.
NTUS har ett brett nätverk med fantastiska personer som med kraft kan göra stor skillnad hos dig och för din verksamhet.

Vi har sedan starten 2006 i Örebro arbetat för bättre styrning och affärsnytta genom att sammanföra och utveckla IT-strategin så att tekniken på bästa vis stödjer din verksamhet, är hållbar ur miljösynpunkt och skapar mervärde  - på riktigt!

Vi har en möjlighet att hela tiden utmana oss, våra kunder, hållbarhet (miljö) och teknologier.
Detta skapar fler och nya spännande möjligheter, som vi sedan kan introducera hos dig!

 

NTUS vd Signature

 

 

 


vd Pontus Haglund

 

NTUS Labs

Allt eftersom nya metoder och ny teknik görs tillgängligt så undersöker vi hur den maximalt kan nyttjas för att hitta nya lösningar och tillämpningar för bättre och innovativare tillämpning i den dagliga verksamheten.

Vi testar och utvecklar nya metoder. Vi undersöker mognader och tillämpningsbarhet inom IT produkter och virtualiseringsteknologier, för att hela tiden maximera nyttoeffekten.

Här föds våra innovationer och nya ideer!

Många av våra ideer, metoder och processförändringar utvecklas i NTUS Lab, och vår ambition är att det skall vara en innovationsgryta för nytänkade och att våga göra saker lite annourlunda.

team NTUS

Vi på NTUS arbetar tillsammans med våra partners för att skapa den kompetensbredd som varje enskilt uppdrag kräver.

Alla som arbetar med oss har minst 20 års erfarenhet från IT och IT ledning.
Fokusområden har de senaste åren varit på:

  • IT governance
  • Sourcing
  • Data Centre Management
  • Project Management
  • Project Reviews and Audit
  • IT Development
  • Business improvement and Development
  • IT & Business Management 

NTUS Blue-Chilli

Vi utvecklar och förvaltar verktyg och plattformar för sociala medier och medial kommunikation. Vi använder huvudsakligen OpenSource lösningar och tillämpar dessa effektivt, hållbart och tillgängligt.

Våra lösningar kan variera från enskilda WordPress lösningar till komplexa digitala klassrum. Med tillgänglighet så menar vi att ALLA skall kunna ta del av informationen som publiceras på den valda lösningen. vi anpassningar så att ALLA kan ta del av informationen oavsett hjälpmedel för exempelvis skärmläsare, braille-tangentbord, VCAG krav eller andra krav.

 

NTUS Commerce

Detta är vår försäljningsenhet för samtliga av våra IT, Logistik och fastighetsservice-tjänster

%
av NTUS resor är med miljövänlig el
%
av vår IT kommer från återanvändbar IT hårdvara
%
av våra privata resor görs med miljövänlig el

-  sedan vi utökade vårt miljöarbete 2012 så har vi minskat våra CO2 utsläpp med 23 ton.

 - 2014 startade vi med ett internt projekt där vi skulle undersöka möjligheten att använda oss av OpenSource-program istället för kommersiella licensierade program.

Nu sparar vi ca 39,000 per år och arbetsplats!

-  2015 så har vi utökat vårt arbete inom hållbarhet och omfattar nu även våra IT tjänster samt att motivera medarbetare att välja elbil för privata resor. Allt detta minskar våra CO2 utsläpp avsevärt.
Det är enkelt att göra skillnad!

Kontakta oss

Telefon:  010 - 10 19 360

NTUS AB
Box 67
343 21 ÄLMHULT

 

Besöka oss

ÄLMHULT: DRIVÅGATAN 11
(Backemarks Kontorshotell)

ÖREBRO: KLOSTERGATAN 15